מידע סימון מסחרי וזכויות יוצרים

מידע סימון מסחרי וזכויות יוצרים


זכויות יוצרים ורישיון

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

שכפול, התאמה או תרגום ללא הרשאה מראש ובכתב אסורים, אלא כפי שמתיר זאת החוק לעניין זכויות יוצרים.

המידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

כתבי האחריות היחידים עבור המוצרים והשירותים של HP מצוינים בהצהרות האחריות המפורשות הנלוות לכל מוצר ושירות. אין לפרש דבר במסמך זה כאחריות נוספת. HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או טעויות עריכה או השמטות במסמך זה.

מק”ט: CB410-90997

Edition 1, 12/2007

סימנים מסחריים רשומים

Microsoft®‎‏, Windows®‎ ו-Windows NT®‎ הם סימנים מסחריים רשומים בארה”ב של Microsoft Corporation.

PostScript®‎‎‏ הוא סימן מסחרי רשום של Adobe Systems Incorporated‏.

HP LaserJet P1000 P1500 מידע סימון מסחרי וזכויות יוצרים