סוגי הדפסות וקיבולת מגשים

סוגי הדפסות וקיבולת מגשים


מנהל התקן המדפסת מספק מספר סוגי הדפסות שבהן משתמש ההתקן כדי להתאים לחומרי הדפסה מסוגים שונים.

HP LaserJet P1000 P1500 note סוגי הדפסות וקיבולת מגשים הערה:

בעת שימוש במצבים CARDSTOCK (כרטיס), ENVELOPE (מעטפה), LABEL (מדבקה), HEAVY (כבד), ‏‏ARCHIVE (ארכיון), ‏‏BOND‏‏‏‏‏,A5, A6, B5, EXECUTIVE ו-ROUGH (מחוספס), ההתקן משתהה לאחר הדפסת כל עמוד ומספר העמודים המודפס בדקה יורד.


סוגי הדפסה של מנהל התקן
סוג הנייר
גודל הנייר
טעינה מרבית של המגש הראשי ב-מדפסת מסדרת HP LaserJet P1000
טעינה מרבית של המגש הראשי ב-מדפסת מסדרת HP LaserJet P1500
כיוון המגש
רגיל
נייר חברה
צבע
מודפס מראש
מנוקב מראש
ממוחזר
ארכיון
75 עד 104 ג’/מ’2
150 גיליונות
250 גיליונות
החלק העליון פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
קל
60 עד 75 ג’/מ’2
150 גיליונות
250 גיליונות
הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה
כבד
90 עד 105 ג’/מ’2
גובה ערימה עד 15 מ”מ
גובה ערימה עד 25 מ’
הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה
כרטיסים
135 עד 176 ג’/מ’2
גובה ערימה עד 15 מ”מ
גובה ערימה עד 25 מ’
הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה
שקף
שקפי מונוכרום 4 מיל
גובה ערימה עד 15 מ”מ
גובה ערימה עד 25 מ’
הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה
מעטפה
גודלי מעטפות #10, DL, C5, B5, Monarch
גובה ערימה עד 15 מ”מ
גובה ערימה עד 25 מ’
פונה כלפי מעלה, הצד הקצר מוביל, הלשונית בצד שמאל
מדבקה
מדבקות Standard HP LaserJet
גובה ערימה עד 15 מ”מ
גובה ערימה עד 25 מ’
הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה
Bond
75 עד 104 ג’/מ’2
גובה ערימה עד 15 מ”מ
גובה ערימה עד 25 מ’
הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה
מחוספס
75 עד 104 ג’/מ’2
גובה ערימה עד 15 מ”מ
גובה ערימה עד 25 מ’
הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה
קלף
60 עד 120 ג’/מ’2
גובה ערימה עד 15 מ”מ
גובה ערימה עד 25 מ’
הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה

HP LaserJet P1000 P1500 סוגי הדפסות וקיבולת מגשים