מגש קלט ראשי

מגש קלט ראשי


מגש הקלט הראשי של מדפסת מסדרת HP LaserJet P1000 מכיל עד 150 דפים של נייר במשקל 75 ג’/מ’2, או פחות דפים של חומרי הדפסה כבדים יותר (גובה ערימה 15 מ”מ או פחות).

מגש הקלט הראשי של מדפסת מסדרת HP LaserJet P1500 מכיל עד 250 דפים של נייר במשקל 75 ג’/מ’2, או פחות דפים של חומרי הדפסה כבדים יותר (גובה ערימה 25 מ”מ או פחות).

יש לטעון את חומרי ההדפסה כשראש הדף קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מעלה. למניעת חסימות נייר והדפסה באלכסון, תמיד כוון את מכווני חומר ההדפסה הצדדיים והקדמיים.

HP LaserJet P1000 P1500 note מגש קלט ראשי הערה:

בעת הוספת חומרי הדפסה חדשים, הקפד להסיר את כל חומרי ההדפסה ממגש ההזנה וליישר את הערימה כולה. פעולה זו מונעת הזנה של מספר גיליונות של חומרי הדפסה בבת אחת ומצמצמת את תכיפות חסימות חומרי ההדפסה.

HP LaserJet P1000 P1500 מגש קלט ראשי