החלפת רפידת ההפרדה של ההתקן

החלפת רפידת ההפרדה של ההתקן


שימוש רגיל עם חומרי הדפסה טובים גורם לבלאי. שימוש בחומרי הדפסה באיכות נמוכה מחייב החלפה תכופה יותר של רפידת ההפרדה.

אם ההתקן מושך באופן קבוע מספר גליונות של חומרי הדפסה בכל פעם, ייתכן שעליך להחליף את רפידת ההפרדה.

HP LaserJet P1000 P1500 note החלפת רפידת ההפרדה של ההתקן הערה:

לפני החלפת רפידת ההפרדה, יש לנקות את גלגלת האיסוף. ראה ניקוי גלגלת האיסוף.

HP LaserJet P1000 P1500 warning החלפת רפידת ההפרדה של ההתקן אזהרה!

לפני החלפת רפידת ההפרדה של המדפסת, כבה את ההתקן על-ידי ניתוק כבל המתח, והמתן עד להתקררות ההתקן.

1.
נתק את ההתקן‏‏ משקע החשמל בקיר‏.
2.
הוצא את הנייר וסגור את מגש ההזנה הראשי. הצב את ההתקן במצב הפוך.
3.
בתחתית ההתקן, שחרר את שני הברגים שמחזיקים את רפידת ההפרדה במקומה.

HP LaserJet P1000 P1500 unscrew seperation pad החלפת רפידת ההפרדה של ההתקן

4.
הוצא את רפידת ההפרדה‏.

HP LaserJet P1000 P1500 rmv separation pad החלפת רפידת ההפרדה של ההתקן

5.
הכנס את רפידת ההפרדה החדשה והברג אותה למקומה‏.

HP LaserJet P1000 P1500 screw seperation pad החלפת רפידת ההפרדה של ההתקן

6.
חבר את ההתקן לשקע בקיר והפעל את ההתקן.

HP LaserJet P1000 P1500 connect power החלפת רפידת ההפרדה של ההתקן

HP LaserJet P1000 P1500 החלפת רפידת ההפרדה של ההתקן