מדיניות HP לגבי חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP

מדיניות HP לגבי חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP


חברת Hewlett-Packard אינה ממליצה על שימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP, בין אם חדשים או ממוחזרים. עקב היותם מוצרים שאינם מתוצרת HP, לחברת HP אין כל השפעה על העיצוב או האיכות של המוצרים. שירות או תיקון הנדרשים כתוצאה משימוש בחומר מתכלה שאינו מתוצרת HP לא מכוסים במסגרת כתב האחריות של ההתקן.

חלק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

HP LaserJet P1000 P1500 מדיניות HP לגבי חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP