פתיחת שרת האינטרנט המשובץ

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ


לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ, הקלד את כתובת ה-IP או את שם המארח של ההתקן בשדה הכתובת של דפדפן אינטרנט נתמך. כדי למצוא כתובת IP, הדפס דף Configuration (תצורה) מההתקן, באמצעות לחיצה על הלחצן Go (בצע) כאשר נורית מצב מוכן מאירה ולא מודפסת כל עבודה אחרת.

HP LaserJet P1000 P1500 note פתיחת שרת האינטרנט המשובץ הערה:

דגמי רשת של HP LaserJet P1500 תומך ב-IPv6 בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/support/ljp1500.

HP LaserJet P1000 P1500 tip פתיחת שרת האינטרנט המשובץ עצה:

לאחר הפתיחה של כתובת ה-URL‏, שמור את הכתובת כסימנייה כדי שתוכל לשוב אליה במהירות בעתיד‏.

שרת האינטרנט המשובץ כולל שלוש כרטיסיות, המכילות הגדרות ומידע אודות ההתקן: הכרטיסייה Information (מידע), הכרטיסייה Settings (הגדרות) והכרטיסייה Networking (עבודה ברשת).

HP LaserJet P1000 P1500 פתיחת שרת האינטרנט המשובץ