חומרי הדפסה שיש להימנע מהשימוש בהם

חומרי הדפסה שיש להימנע מהשימוש בהם


שימוש בחומרי הדפסה שאינם עומדים במפרטי המדפסת יוריד את איכות ההדפסה ויגביר את חסימות הנייר.


אין להשתמש בנייר מחוספס מדי. השתמש בנייר שנבדק במידת חלקות נמוכה מ-250 Sheffield.

אין להשתמש בנייר המכיל חתכים או חירורים מלבד נייר סטנדרטי בעל שלושה ניקובים.

אין להשתמש בטפסים מרובי חלקים או מרובי עמודים.

כדי להבטיח כיסוי אחיד של הטונר, אין להשתמש בנייר הכולל סימני מים בעת הדפסת תבניות מלאות.

HP LaserJet P1000 P1500 חומרי הדפסה שיש להימנע מהשימוש בהם