גדלים נתמכים של חומרי הדפסה

גדלים נתמכים של חומרי הדפסה


המוצר תומך במספר גודלי נייר ובעל יכולת התאמה לחומרי הדפסה שונים. באפשרותך לשנות את גודל הנייר בכרטיסייה Paper (נייר) במנהל ההתקן או בשרת האינטרנט המובנה (דגמי רשת של HP LaserJet P1500 בלבד).


גודל חומר הדפסה
ממדים
Letter (ברירת מחדל בארה”ב, קנדה, מקסיקו ואמריקה הלטינית)
‎216‎‎ ‎x‎ ‎279‏ מ”מ
Legal
‎216‎‎ ‎x‎ ‎1,194‏ מ”מ
Executive
‎184 ‎x‎ ‎267‏‏ מ”מ
A4 (ברירת מחדל בכל רחבי העולם מחוץ לארה”ב, קנדה, מקסיקו ואמריקה הלטינית)
‎210‎‎ ‎x‎ ‎297‏ מ”מ
A5
‎148‎‎ ‎x‎ ‎210‏ מ”מ
A6
‎105‎‎ ‎x‎ ‎148‏ מ”מ
B5 ‏(JIS)
‎182 ‎x‎ ‎257‏‏ מ”מ
מעטפה #10
‎105 ‎x‎ ‎241‏‏ מ”מ
מעטפה DL
‎110 ‎x‎ ‎220‏‏ מ”מ
מעטפה C5
‎162 ‎x‎ ‎229‏‏ מ”מ
מעטפה B5
‎176 ‎x‎ ‎250‏‏ מ”מ
מעטפה Monarch
‎98 ‎x‎ ‎191‏‏ מ”מ
16K
‎197 ‎x‎ ‎273‏‏ מ”מ
‎195 ‎x‎ ‎270‏‏ מ”מ
‎184 ‎x‎ ‎260‏‏ מ”מ
‎8.5 x 13
‎216 ‎x‎ ‎330‏‏ מ”מ
B5 ‏(ISO)
‎176 ‎x‎ ‎250‏‏ מ”מ
גלויה
‎100‎‎ ‎x‎ ‎148‏‏ מ”מ
גלויה כפולה
‎148 ‎x‎ ‎200‏‏ מ”מ

HP LaserJet P1000 P1500 גדלים נתמכים של חומרי הדפסה