זמינות התמיכה והשירות

זמינות התמיכה והשירות


חברת HP מספקת מגוון של אפשרויות שירות ותמיכה ללקוחותיה בכל רחבי העולם‏. הזמינות של תוכניות אלה משתנה בהתאם למיקום הלקוח‏.

חלק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

HP LaserJet P1000 P1500 זמינות התמיכה והשירות