שירות אחריות במסגרת תיקון עצמי של הלקוח

שירות אחריות במסגרת תיקון עצמי של הלקוח


מוצרי HP מתוכננים כך שיכילו חלקים רבים שהלקוח יכול לתקן בעצמו (חלקי CSR), וזאת על מנת למזער את זמן התיקון ולאפשר גמישות רבה יותר בטיפול בחלקים הפגומים. אם HP מזהה, במהלך אבחון הבעיה, שניתן לתקן זאת בעזרת חלק CSR, היא תשלח חלק זה ישירות אליך כדי שתבצע את ההחלפה. ישנן שתי קטגוריות של חלקי CSR: 1) חלקים שלגביהם תיקון עצמי של הלקוח הוא חובה. אם תבקש מ-HP להחליף חלקים אלה, תחויב על עלויות הנסיעה והעבודה הכרוכות בשירות זה. 2) חלקים שלגביהם תיקון עצמי של הלקוח הוא אופציונלי. חלקים אלה מתוכננים גם הם לתיקון עצמי של הלקוח. עם זאת, אם תבקש מ-HP להחליפם עבורך, הדבר יבוצע ללא חיוב נוסף, בכפוף לסוג האחריות התקף למוצר שברשותך.

בהתבסס על זמינות ועל שיקולים גיאוגרפיים, חלקי CSR יישלחו בתוך יום עסקים אחד. קיימת אפשרות למשלוח באותו יום או בתוך ארבע שעות תמורת תשלום נוסף, וגם כאן בכפוף למגבלות גיאוגרפיות. אם יידרש לך סיוע, תוכל להתקשר למרכז התמיכה הטכנית של HP ולהיעזר בטכנאי שידריך אותך דרך הטלפון. HP מציינת בחומרים המצורפים לחלק ה-CSR שנשלח אם יש לשלוח אליה בחזרה את החלק הפגום. במקרה שיש צורך להחזיר את החלק הפגום ל-HP, יהיה עליך לשלוח אותו בתוך פרק הזמן שצוין. לרוב מצוין פרק זמן של חמישה ימי עסקים. יש לצרף לחלק הפגום המוחזר גם את התיעוד הקשור אליו שהגיע עם חומרי המשלוח. אי עמידה בהחזרת החלק הפגום כנדרש עלולה לגרום לכך שתחויב בהוצאות ההחלפה. במקרה של תיקון עצמי של לקוח, HP נושאת בכל תשלומי משלוח החלקים והחזרתם. עם זאת, המשלוח ייעשה דרך חברת משלוחים על פי בחירתה של HP.

HP LaserJet P1000 P1500 שירות אחריות במסגרת תיקון עצמי של הלקוח