נספח ג מפרטי ההתקן

מפרטי ההתקןמפרטים פיזיים1
מפרט
מדפסת מסדרת HP LaserJet P1000
מדפסת מסדרת HP LaserJet P1500
משקל ההתקן (ללא מחסניות)
4.7 ק”ג
5.4 ק”ג
משקל ההתקן, כולל מחסניות
5.2 ק”ג
5.9 ק”ג
גובה ההתקן
195 מ”מ
225 מ”מ
עומק ההתקן, כאשר מגש הנייר סגור
238 מ”מ
245 מ”מ
עומק ההתקן, כאשר מגש הנייר מורחב עבור נייר בגודל letter
344 מ”מ
355 מ”מ
עומק ההתקן, כאשר מגש הנייר מורחב עבור נייר בגודל A4
353 מ”מ
355 מ”מ
עומק ההתקן, כאשר מגש הנייר מורחב במלואו עבור נייר בגודל legal
411 מ”מ
413 מ”מ
רוחב ההתקן
349 מ”מ
379 מ”מ

1 הערכים מבוססים על נתונים קודמים. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתובות http://www.hp.com/support/ljp1000 או http://www.hp.com/support/ljp1500.

HP LaserJet P1000 P1500 warning נספח ג מפרטי ההתקן אזהרה!

דרישות המתח תלויות במדינה/אזור שבהם נמכר ההתקן. אין להמיר מתחי תפעול. פעולה זו עלולה להזיק למדפסת ולבטל את תוקף האחריות על ההתקן.


מפרטים חשמליים1
פריט
דגמי 110 וולט
דגמי 220 וולט
דרישות מתח
‪110-127V‬ ‏(+/-10%), ‏50/60 הרץ (+/-2 הרץ)
‪220-240V‬ ‏(+/-10%), ‏50/60 הרץ (+/-2 הרץ)
זרם נקוב עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1000
4.9 אמפר
2.9 אמפר
זרם נקוב עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1500
4.9 אמפר
2.9 אמפר

1 הערכים מבוססים על נתונים קודמים. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתובות http://www.hp.com/support/ljp1000 או http://www.hp.com/support/ljp1500.


צריכת חשמל (ממוצעת, בוואט)1
דגם מוצר
הדפסה2
מצב מוכן2
מצב חיסכון בחשמל (PowerSave)
Off (כבוי)
מדפסת מסדרת HP LaserJet P1000
285 וואט
4‏ וואט
4‏ וואט
0.8‏ וואט
מדפסת מסדרת HP LaserJet P1500
380 וואט
5‏ וואט
5‏ וואט
0.8‏ וואט

1 הערכים מבוססים על נתונים קודמים. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתובות http://www.hp.com/support/ljp1000 או http://www.hp.com/support/ljp1500.

2 המתח המפורט הוא הערכים הגבוהים ביותר שנמדדו בהדפסה בשחור לבן, בשימוש במתחים סטנדרטיים בלבד.

3 זמן ההתאוששות ממצב חיסכון בחשמל (Power Save) לתחילת ההדפסה: < 8 שניות

4 בזבוז החום המרבי עבור כל הדגמים במצב מוכן = 62 BTU/שעה

פליטות רעש אקוסטיות1
רמת עוצמת קול עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1000
מוצהרת לפי ISO 92961
הדפסה (14 עמודים לדקה)2
מצב מוכן
LWAd=6.29 Bels (A) ‪[62.9 dB (A)]‬
בלתי נשמע
רמת עוצמת קול עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1500
מוצהרת לפי ISO 92961
הדפסה (22 עמודים לדקה)3
מצב מוכן
LWAd=6.38 Bels (A) ‪[63 dB (A)]‬
בלתי נשמע
רמת לחץ קול (SPL) – עמדת משקיף עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1000
מוצהרת לפי ISO 92961
הדפסה (14 עמודים לדקה)2
מצב מוכן
‪LpAm = 50 dB(A)‪
בלתי נשמע
רמת לחץ קול (SPL) – עמדת משקיף עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1500
מוצהרת לפי ISO 9296
הדפסה (22 עמודים לדקה)3
מצב מוכן
‪LpAm = 50 dB(A)‪
בלתי נשמע

1 הערכים מבוססים על נתונים קודמים. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתובות http://www.hp.com/support/ljp1000 או http://www.hp.com/support/ljp1500.

2 תצורה שנבדקה: מדפסת מסדרת HP LaserJet P1000, הדפסה רציפה בשחור על-גבי נייר בגודל A4 ב-14 עמודים לדקה.

3 תצורה שנבדקה: מדפסת מסדרת HP LaserJet P1500, הדפסה רציפה בשחור על-גבי נייר בגודל A4 ב-22 עמודים לדקה.


מפרטים סביבתיים
 
מידה מומלצת1
בפעולה1
באחסון1
טמפרטורה
17.5°C עד 25°C
10°C עד 32.5°C
0°C עד 40°C
לחות יחסית
30% עד 70% (ללא דחיסה)
10% עד 90% (ללא דחיסה)
10% עד 90% (ללא דחיסה)

1 הערכים מבוססים על נתונים קודמים. לקבלת מידע עדכני, בקר בכתובות http://www.hp.com/support/ljp1000 או http://www.hp.com/support/ljp1500.

HP LaserJet P1000 P1500 נספח ג מפרטי ההתקן