הצהרות תאימות עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1000

הצהרות תאימות עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1000


הצהרת תאימות
בהתאם ל-ISO/IEC Guide 17050-1 ול-EN 17050-1
שם היצרן:
Hewlett-Packard Company
כתובת היצרן:
‪11311 Chinden Boulevard‬,
Boise, Idaho ‎83714-‎1021, USA
מצהירה שהמוצר
שם המוצר:
מדפסת מסדרתHP LaserJet P1002/P1003/P1004/P1005/P1006/P1009
דגם לתקינה 3):
BOISB-0605-00
אפשרויות מוצר:
הכל
מחסנית טונר: CB435A
עומד במפרטי המוצר הבאים:
בטיחות:
IEC ‎60950-‎1:2001 / EN ‎60950-‎1:2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (מוצר לייזר/LED Class 1)
GB‎4943-‎2001
EMC:
CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 Class B‪1)‬
EN 61000-3-2:2000 + A2
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-‎003, Issue 4
GB‎9254-‎1998, GB17625‎.‎1-‎2003
מידע נוסף:
מוצר זה תואם לדרישות של הנחיית EMC מס’ 2004/108/EC והנחיה מס’ 2006/95/EC בנוגע למתח נמוך, ונושא את סימון CE בהתאם.
1) המוצר נבדק בתצורה אופיינית עם מערכות מחשבים אישיים של Hewlett-Packard‏.
2) התקן זה תואם לחלק‏ ‪15‬‏ ‎(Part 15)‎ של חוקי ה-FCC‏. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: ‎‏(1)‏‎ אסור שהתקן זה יגרום להפרעות מזיקות‏, ו-‏(2)‏ מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט‏, לרבות הפרעה שעשויה לגרום לפעולה לא רצויה‏.
3) למטרות תקינה‏, למוצר זה מוקצה מספר דגם לתקינה‏. אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או עם המק”ט‏.
Boise, Idaho 83714, USA
14 ביוני, 2006
בנושאי תקינה בלבד‏, ניתן לפנות אל:
באוסטרליה:
Product Regulations Manager, ‪Hewlett-Packard‬ Australia Ltd., ‎31-‎41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia
באירופה:
משרד השירות והמכירות המקומי של Hewlett-Packard, או ‪Hewlett-Packard‬ GmbH, Department ‪HQ-TRE‬ / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-‎71034 Böblingen, Germany, (פקס: ‪+‎49-‎7031-‎14-‎3143‬)
בארה”ב:
Product Regulations Manager, ‪Hewlett-Packard‬ Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho ‎83707-‎0015, USA, (טלפון: ‎208-‎396-‎6000)

HP LaserJet P1000 P1500 הצהרות תאימות עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1000