הצהרות תאימות עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1500

הצהרות תאימות עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1500


הצהרת תאימות
בהתאם ל-ISO/IEC Guide 17050-1 ול-EN 17050-1
שם היצרן:
Hewlett-Packard Company
כתובת היצרן:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
מצהירה שהמוצר
שם המוצר:
מדפסת מסדרתHP LaserJet P1503/P1504/P1505/P1506
דגם לתקינה 3):
BOISB-0604-00
אפשרויות מוצר:
הכל
מחסנית טונר: CB436A
עומד במפרטי המוצר הבאים:
בטיחות:
IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (מוצר לייזר/LED Class 1)
GB4943-2001
EMC:
CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 Class B‪1)‬
EN 61000-3-2:2000 + A2
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
מידע נוסף:
מוצר זה תואם לדרישות של הנחיית EMC מס’ 2004/108/EC והנחיה מס’ 2006/95/EC בנוגע למתח נמוך, ונושא את סימון CE בהתאם.
1) המוצר נבדק בתצורה אופיינית עם מערכות מחשבים אישיים של Hewlett-Packard.
2) התקן זה תואם לחלק 15‏ (Part 15) של חוקי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) אסור שהתקן זה יגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, לרבות הפרעה שעשויה לגרום לפעולה לא רצויה.
3) למטרות תקינה, למוצר זה מוקצה מספר דגם לתקינה. אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או עם המק”ט.
Boise, Idaho 83714, USA
14 ביוני, 2006
בנושאי תקינה בלבד, ניתן לפנות אל:
באוסטרליה:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia
באירופה:
משרד השירות והמכירות המקומי של Hewlett-Packard, או Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germany, (פקס: ‪+49-7031-14-3143‬)
בארה”ב:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, (טלפון: 208-396-6000)

HP LaserJet P1000 P1500 הצהרות תאימות עבור מדפסת מסדרת HP LaserJet P1500