דפי נתונים על בטיחות חומרים (MSDS)

דפי נתונים על בטיחות חומרים (MSDS)


גיליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) של חומרים מתכלים המכילים חומרים כימיים (לדוגמה, טונר) ניתן להשיג על-ידי כניסה לאתר האינטרנט של HP בכתובת www.hp.com/go/msds או בכתובת www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP LaserJet P1000 P1500 דפי נתונים על בטיחות חומרים (MSDS)