משלוח

משלוח


עבור כל החזרות המיחזור של מחסניות הדפסה של HP LaserJet‏, מסור את החבילה ל-UPS בפעם הבאה שתשלח או תקבל חבילה‏, או מסור את החבילה במרכז מסירה מורשה של UPS‏. לבדיקת המיקום של מרכז המסירה המקומית של UPS‏, התקשר למספר ‎1-‎800-PICKUPS או בקר בכתובת http://www.ups.com‏. אם אתה מחזיר באמצעות תווית של USPS‏, מסור את החבילה לשליח של שירות הדואר של ארה”ב או מסור את החבילה במשרד של שירות הדואר של ארה”ב‏. לקבלת מידע נוסף או כדי להזמין תוויות או אריזות נוספות עבור החזרות בכמויות גדולות‏, בקר בכתובת http://www.hp.com/recycle או התקשר למספר ‎1-‎800-‎340-‎2445‏. בקשות לאיסוף של UPS יחויבו לפי תעריפי האיסוף הרגילים‏. המידע נתון לשינויים ללא הודעה מראש‏.

HP LaserJet P1000 P1500 משלוח