החזרות מחוץ לארה”ב

החזרות מחוץ לארה”ב


כדי להשתתף בתוכנית ההחזרה והמיחזור של HP Planet Partners‏, בצע את ההוראות הפשוטות במדריך המיחזור (שנמצא בתוך האריזה של הפריט המתכלה החדש של המדפסת) או בקר בכתובת http://www.hp.com/recycle‏. בחר את המדינה/אזור שלך כדי לקבל מידע אודות אופן ההחזרה של חומרי ההדפסה המתכלים של HP LaserJet‏.

HP LaserJet P1000 P1500 החזרות מחוץ לארה”ב