חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק


חלקי פלסטיק שמשקלם גדול מ‑25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים הבינלאומיים. סימונים אלה מאפשרים לזהות את הפלסטיק ביתר קלות, לצורך מיחזורו בסיום חיי המוצר.

HP LaserJet P1000 P1500 חלקי פלסטיק