שימוש בנייר

שימוש בנייר


מאפיין ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית האופציונלי/ידני של מוצר זה (הדפסה דו-צדדית) והיכולת להדפסת‏ ‪N-up‬‏ (מספר עמודים המודפסים בדף אחד) יכולים להקטין את השימוש בנייר ואת צריכת המשאבים הטבעיים הנובעת ממנו‏.

HP LaserJet P1000 P1500 שימוש בנייר