עיצוב העמוד שונה מזה שמתקבל במדפסת HP LaserJet אחרת

עיצוב העמוד שונה מזה שמתקבל במדפסת HP LaserJet אחרת


אם לצורך יצירת המסמך השתמשת במנהל התקן הדפסה (תוכנת מדפסת) של HP LaserJet ישן יותר או שונה, או אם הגדרות ה-Properties (מאפיינים) של המדפסת בתוכנה שונות, עיצוב העמוד עשוי להשתנות בעת ניסיון להדפיס באמצעות מנהל התקן ההדפסה החדש או באמצעות ההגדרות החדשות. כדי לעזור למנוע את הישנות הבעיה, נסה את הפעולות הבאות:


צור מסמכים והדפס אותם באמצעות אותו מנהל התקן הדפסה (תוכנת מדפסת) ואותן הגדרות ב-Properties (מאפיינים) של המדפסת, ללא תלות בדגם מדפסת ה-HP LaserJet שבה הנך משתמש להדפסתם.

שנה את הרזולוציה, את גודל הנייר, את הגדרות הגופן והגדרות אחרות.

HP LaserJet P1000 P1500 עיצוב העמוד שונה מזה שמתקבל במדפסת HP LaserJet אחרת