שלב 4: האם איכות ההדפסה קבילה?

שלב 4: האם איכות ההדפסה קבילה?


כן
אם איכות ההדפסה קבילה, עבור אל שלב 5: האם ההתקן מתקשר עם המחשב?
לא
אם איכות ההדפסה אינה קבילה, ראה שיפור איכות ההדפסה.
ודא שהגדרות ההדפסה מתאימות לחומרי ההדפסה שבשימוש. לקבלת מידע אודות כוונון ההגדרות עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה, ראה נייר וחומרי הדפסה נתמכים אחרים.
אם לא ניתן לפתור את הבעיה, ראה יצירת קשר עם התמיכה של HP.

HP LaserJet P1000 P1500 שלב 4: האם איכות ההדפסה קבילה?