שלב 5: האם ההתקן מתקשר עם המחשב?

שלב 5: האם ההתקן מתקשר עם המחשב?


נסה להדפיס מסמך מתוך יישום תוכנה‏.

כן
אם המסמך הודפס, עבור אל שלב 6: האם העמוד המודפס תואם לציפיות?
לא
אם המסמך לא הודפס, ראה בעיות בתוכנת המדפסת.
אם אתה משתמש במחשב Macintosh, ראה בעיות נפוצות ב-Macintosh.
אם לא ניתן לפתור את הבעיה, ראה יצירת קשר עם התמיכה של HP.

HP LaserJet P1000 P1500 שלב 5: האם ההתקן מתקשר עם המחשב?