סלסול או צורת גל

סלסול או צורת גל


HP LaserJet P1000 P1500 dl curls סלסול או צורת גל

בדוק את סוג חומרי ההדפסה ואת איכותם. הן טמפרטורה גבוהה והן לחות גבוהה עלולות לגרום לחומרי הדפסה להסתלסל.

ייתכן שחומרי ההדפסה מונחים זמן רב מדי במגש ההזנה‏. הפוך את ערימת חומרי ההדפסה שבמגש‏. כמו כן‏, נסה לסובב את חומרי ההדפסה ב-‎180° במגש ההזנה‏.

ייתכן שטמפרטורת ה-fuser של המדפסת גבוהה מדי‏. בדוק במנהל התקן ההדפסה וודא שנבחר הסוג המתאים של חומרי הדפסה‏. אם הבעיה נמשכת‏, בחר סוג חומרי הדפסה שעושה שימוש בטמפרטורת fuser נמוכה יותר‏, כגון שקפים או חומרי הדפסה קלים‏.

HP LaserJet P1000 P1500 סלסול או צורת גל