פגמים אנכיים חוזרים

פגמים אנכיים חוזרים


HP LaserJet P1000 P1500 dl vert reps פגמים אנכיים חוזרים

ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה. אם סימן חוזר מופיע באותה נקודה על-גבי העמוד, התקן מחסנית הדפסה חדשה של HP. ראה החלפת מחסנית ההדפסה.

ייתכן שהחלקים הפנימיים התלכלכו בטונר. אם הפגמים מופיעים על גב הדף, סביר להניח שהבעיה תיפתר מאליה לאחר הדפסת מספר דפים נוספים.

בדוק במנהל התקן ההדפסה וודא שנבחר הסוג המתאים של חומרי הדפסה‏.

HP LaserJet P1000 P1500 פגמים אנכיים חוזרים