מנהלי התקן הדפסה ב-Windows

מנהלי התקן הדפסה ב-Windows


מנהל התקן הדפסה הוא התוכנה המאפשרת גישה למאפייני המדפסת ומספקת למחשב את האמצעים לתקשר עם ההתקן.

חלק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

HP LaserJet P1000 P1500 מנהלי התקן הדפסה ב-Windows