להתקנת תוכנה עבור Windows 2000 ו-XP

להתקנת תוכנה עבור Windows 2000 ו-XP


הכנס את תקליטור התוכנה המצורף להתקן לכונן התקליטורים במחשב. להתקנת תוכנת המדפסת, פעל בהתאם להוראות ההתקנה שעל-גבי המסך.

HP LaserJet P1000 P1500 note להתקנת תוכנה עבור Windows 2000 ו XP הערה:

אם מסך Welcome (ברוכים הבאים) אינו נפתח באופן אוטומטי, לחץ על Start (התחל) בשורת המשימות של Windows, לחץ על Run (הפעלה), הקלד Z:setup (כאשר Z היא האות המייצגת את כונן התקליטורים) ולחץ על OK (אישור).

HP LaserJet P1000 P1500 להתקנת תוכנה עבור Windows 2000 ו-XP