סוגי מנהלי התקן נוספים ב-Windows (‏דגמי רשת של HP LaserJet P1500‏)

סוגי מנהלי התקן נוספים ב-Windows (‏דגמי רשת של HP LaserJet P1500‏)


דגמי רשת של HP LaserJet P1500 כולל גם מנהל התקן הדפסה PCL 5e זמין. השתמש במאפיין Add Printer (הוספת מדפסת) של Microsoft כדי להתקין את מנהל ההתקן.

HP LaserJet P1000 P1500 סוגי מנהלי התקן נוספים ב-Windows (‏דגמי רשת של HP LaserJet P1500‏)