שינוי הגדרות מנהל מדפסת ב-Windows

שינוי הגדרות מנהל מדפסת ב-Windowsכדי לשנות את ההגדרות לגבי כל עבודות ההדפסה עד לסגירת התוכנה
כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל עבור כל עבודות ההדפסה
כדי לשנות את הגדרות התצורה של ההתקן
1.
בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.
2.
בחר את מנהל המדפסת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים או על העדפות.
הצעדים בפועל עשויים להיות שונים, אך זהו הנוהל הנפוץ ביותר.
1.
לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות (Windows 2000) או על מדפסות ופקסים (Windows XP Professional ו-Server 2003) או על מדפסות והתקני חומרה אחרים (Windows XP Home).

ב-Windows Vista, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על מדפסת.

2.
לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות העדפות הדפסה.
1.
לחץ על התחל, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות (Windows 2000) או על מדפסות ופקסים (Windows XP Professional ו-Server 2003) או על מדפסות והתקני חומרה אחרים (Windows XP Home).

ב-Windows Vista, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על מדפסת.

2.
לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות מאפיינים.
3.
לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.

HP LaserJet P1000 P1500 שינוי הגדרות מנהל מדפסת ב-Windows