Ograničeno jamstvo za uloške s tonerom i bubnjeve za prijenos slike

Ograničeno jamstvo za uloške s tonerom i bubnjeve za prijenos slike


Ovaj HP-ov uložak s tonerom zajamčeno nema pogrešaka u materijalu i izradi.

Ovo jamstvo ne pokriva uloške s tonerom koji (a) su bili ponovno punjeni, obnavljani, ponovno proizvedeni ili na bilo koji drugi način mijenjani, (b) imaju probleme u radu zbog zlouporabe, nepravilnog skladištenja ili rada izvan objavljenih ekoloških specifikacija za pisač ili (c) pokazuju znakove trošenja uslijed uobičajene uporabe.

Da biste ostvarili servis u sklopu jamstva, vratite proizvod na mjesto kupnje (uz pismeni opis problema i uzorke ispisa) ili se obratite HP-ovoj Podršci za korisnike. HP će, prema vlastitu nahođenju, zamijeniti proizvode za koje se utvrdi da imaju pogrešku ili će isplatiti iznos kupovne cijene.

DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, GORNJE JE JAMSTVO ISKLJUČIVO I NITI JEDNO DRUGO JAMSTVO NITI UVJET, BILO PISMENI ILI USMENI, NIJE IZRIČIT NITI IZVEDEN, A HP SE NAROČITO ODRIČE BILO KAKVIH IZVEDENIH JAMSTAVA ILI UVJETA O USPJEŠNOSTI PRODAJE, ZADOVOLJAVANJU KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU.

U MJERI DOPUŠTENOJ MJESNIM ZAKONIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA IZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PRIHODA ILI PODATAKA) ILI DRUGE ŠTETE, BILO NA OSNOVI UGOVORA, KRIVIČNE PRIJAVE ILI DRUGOG.

JAMSTVENI UVJETI SADRŽANI U OVOJ IZJAVI, OSIM DO ZAKONOM DOZVOLJENE MJERE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MIJENJAJU, TE SLUŽE KAO DODATAK OBAVEZNIM STATUSNIM PRAVIMA VEZANIMA UZ PRODAJU OVOG PROIZVODA VAMA.

HP LaserJet P1000 P1500 Ograničeno jamstvo za uloške s tonerom i bubnjeve za prijenos slike