Upute za ponovno pakiranje uređaja

Upute za ponovno pakiranje uređajaIzvadite i sačuvajte sve kabele, ladice i dodatni pribor ugrađen u uređaj.

Izvadite i sačuvajte uložak s tonerom.
HP LaserJet P1000 P1500 caution Upute za ponovno pakiranje uređaja OPREZ:

Kako se uložak s tonerom ne bi oštetio, spremite ga u originalno pakiranje ili ga spremite tako da nije izložen svjetlosti.


Ako je moguće, koristite originalnu transportnu kutiju i materijal za pakiranje. Oštećenja nastala tijekom transporta zbog nepravilnog pakiranja vaša su odgovornost. Ako ste već bacili originalni materijal za pakiranje uređaja, raspitajte se kod lokalne poštanske službe o načinu pakiranja pisača.

Hewlett-Packard preporučuje da prije slanja osigurate opremu.
HP LaserJet P1000 P1500 Upute za ponovno pakiranje uređaja