Emisija ozona

Emisija ozona


Ovaj proizvod ne emitira značajnije količine ozona (O3).

HP LaserJet P1000 P1500 Emisija ozona