Korištenje tipki prečaca u pregledniku pomoći

Korištenje tipki prečaca u pregledniku pomoći
   

Korištenje tipki prečaca u pregledniku pomoći

U sljedećim temama opisani su načini kretanja po ovome priručniku.

  • Prijelaz između okna s popisom tema i okna s pregledom teme pomoću tipke F6
  • Tipke prečaca za preglednik pomoći
  • Tipke prečaca za karticu Contents (Sadržaj)
  • Tipke prečaca za karticu Index (Kazalo)
  • Tipke prečaca za karticu Search (Pretraživanje)
  • Tipke prečaca za karticu Favorites (Favoriti)

Napomene

  • Nekim se naredbama na izborniku prečaca može pristupiti i tipkovnicom.
  • Tipke prečaca funkcioniraju i u sporednim i skočnim prozorima.
  • Ako tipku prečaca koristite u oknu popisa tema, u oknu pregleda nestat će oznaka teme. Za povratak na okno s pregledom teme, pritisnite tipku F6.
  • Potvrdni okvir Match similar words (Traži slične riječi) na kartici Search (Pretraživanje) bit će odabran ako ste ga koristili za prethodno pretraživanje.

HP LaserJet P1000 P1500 Korištenje tipki prečaca u pregledniku pomoći