Korak 1: Je li uređaj ispravno postavljen?

Korak 1: Je li uređaj ispravno postavljen?Je li uređaj priključen u ispravnu električnu utičnicu?

Je li glavni prekidač u položaju “uključeno”?

Je li uložak za ispis ispravno postavljen? Pogledajte dio Zamijenite uložak za ispis.

Je li papir ispravno uložen u ulaznu ladicu? Pogledajte dio Ulaganje medija.

Da
Ukoliko ste na gornja pitanja odgovorili sa “Da”, prijeđite na Korak 2: Svijetli li žaruljica pripravnosti?
Ne
Ako se uređaj ne uključuje, pogledajte dio Kontaktirajte HP podršku.
HP LaserJet P1000 P1500 Korak 1: Je li uređaj ispravno postavljen?