Korak 2: Svijetli li žaruljica pripravnosti?

Korak 2: Svijetli li žaruljica pripravnosti?


Provjerite je li upaljena žaruljica pripravnosti (1) na upravljačkoj ploči.

HP LaserJet P1000 P1500 control panel6 Korak 2: Svijetli li žaruljica pripravnosti?

Da
Prijeđite na Korak 3: Možete li ispisati konfiguracijsku stranicu?.
Ne
Ako žaruljice na upravljačkoj ploči ne svijetle kao na crtežu, pogledajte dio Kombinacije svjetlosnih signala o stanju.
Ukoliko ne možete riješiti problem, pogledajte dio Kontaktirajte HP podršku.
HP LaserJet P1000 P1500 Korak 2: Svijetli li žaruljica pripravnosti?