Najčešći problemi u sustavu Macintosh

Najčešći problemi u sustavu Macintosh


Problemi s Mac OS X

Upravljački program nije naveden u Centru za ispis ili Pomoćnom programu za postavu pisača.
Uzrok
Rješenje
Softver možda nije instaliran ili je neispravno instaliran.
Provjerite nalaze li se dodaci PM i PE u sljedećoj mapi tvrdog diska: Library/Printers/hp/laserjet/<product_name>. Ako je to potrebno, ponovno instalirajte softver. Pogledajte Vodič za početak rada.

Nazivi uređaja, IP adresa ili naziv glavnog računala Rendezvous ili Bonjour ne pojavljuju se na popisu pisača u Centru za ispis ili Pomoćnom programu za postavu pisača.
Uzrok
Rješenje
Uređaj možda nije pripravan.
Osigurajte da su kabeli spojeni, uređaj uključen, a žaruljica pripravnosti svijetli. Ako se spajate pomoću USB ili Ethernet sabirnice, pokušajte spajanje neposredno na računalo ili koristite drugu priključnicu.
Možda je odabrana pogrešna vrsta veze.
Osigurajte da je odabrano USB, IP Printing, ili Rendezvous ili Bonjour, ovisno o vrsti veze koja postoji između uređaja i računala.
Upotrijebio se pogrešan naziv uređaja, IP adresa ili naziv glavnog računala Rendezvous ili Bonjour.
Ispišite konfiguracijsku stranicu kako biste provjerili naziv uređaja, IP adresu, ili naziv glavnog računala Rendezvous ili Bonjour. Provjerite odgovaraju li naziv, IP adresa, ili naziv glavnog računala Rendezvous ili Bonjour na konfiguracijskoj stranici nazivu uređaja, IP adresi, ili nazivu glavnog Rendezvous ili Bonjour u Print Center (Ispisnom centru) ili Printer Setup Utility (Pomoćnom programu za postavu pisača).
Kabel sučelja je možda neispravan ili loše kvalitete.
Zamijenite kabel sučelja. Osigurajte da koristite kabel visoke kvalitete.

Upravljački program pisača ne postavlja automatski vaš odabrani uređaj u Print Center (Ispisnom centru) ili Printer Setup Utility (Pomoćnom programu za postavu pisača).
Uzrok
Rješenje
Uređaj možda nije pripravan.
Osigurajte da su kabeli spojeni, uređaj uključen, a žaruljica pripravnosti svijetli. Ako se spajate pomoću USB ili Ethernet sabirnice, pokušajte spajanje neposredno na računalo ili koristite drugu priključnicu.
Softver možda nije instaliran ili je neispravno instaliran.
Osigurajte da je PPD pisača u sljedećoj mapi na tvrdom disku : Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, gdje je <lang> kod od dva slova za jezik koji koristite. Ako je to potrebno, ponovno instalirajte softver. Pogledajte Vodič za početak rada.
Datoteka PostScript Printer Description (PPD) je neispravna.
Izbrišite PPD datoteku iz sljedeće mape na tvrdom disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, gdje je <lang> kod od dva slova za jezik koji koristite. Ponovno instalirajte softver. Pogledajte Vodič za početak rada.
Uređaj možda nije pripravan.
Osigurajte da su kabeli spojeni, uređaj uključen, a žaruljica pripravnosti svijetli. Ako se spajate pomoću USB ili Ethernet sabirnice, pokušajte spajanje neposredno na računalo ili koristite drugu priključnicu.
Kabel sučelja je možda neispravan ili loše kvalitete.
Zamijenite kabel sučelja. Osigurajte da koristite kabel visoke kvalitete.

Posao ispisa nije poslan na željeni uređaj.
Uzrok
Rješenje
Red ispisa je možda zaustavljen.
Ponovno pokrenite red ispisa. Otvorite print monitor (monitor ispisa) i odaberite Start Jobs (Pokreni poslove).
Koristi se pogrešni naziv uređaja ili IP adresa. Drugi uređaj s istim ili sličnim nazivom, IP adresom, ili nazivom glavnog računala Rendezvous ili Bonjour možda je primio vaš posao ispisa.
Ispišite konfiguracijsku stranicu kako biste provjerili naziv uređaja, IP adresu, ili naziv glavnog računala Rendezvous ili Bonjour. Provjerite odgovaraju li naziv, IP adresa, ili naziv glavnog računala Rendezvous ili Bonjour na konfiguracijskoj stranici nazivu uređaja, IP adresi, ili nazivu glavnog Rendezvous ili Bonjour u Print Center (Ispisnom centru) ili Printer Setup Utility (Pomoćnom programu za postavu pisača).

Ne možete ispisivati s USB kartice nezavisnog proizvođača.
Uzrok
Rješenje
Ova se pogreška pojavljuje kada nije instaliran softver za USB pisače.
Kad dodajete USB karticu nezavisnog proizvođača, možda će vam trebati softver za podršku Apple USB adaptera. Najnovija verzija ovog softvera može se dobiti na Appleovoj web-lokaciji.

Kad je spojen USB kabelom, nakon odabira, uređaj se ne pojavljuje u Print Center (Ispisnom centru) ili Printer Setup Utility (Pomoćnom programu za postavu pisača).
Uzrok
Rješenje
Ovaj problem uzrokovan je bilo softverskom ili hardverskom komponentom.
Rješavanje problema sa softverom

Provjerite podržava li računalo Macintosh USB.

Provjerite je li vaš Macintosh operacijski sustav Mac OS X V10.2 ili noviji.

Provjerite ima li vaš Macintosh odgovarajući USB softver tvrtke Apple.
Rješavanje problema s hardverom

Provjerite je li uređaj uključen.

Provjerite je li USB kabel ispravno spojen.

Provjerite koristi li se odgovarajući USB-kabel za velike brzine.

Osigurajte da nemate previše USB uređaja koji se napajaju iz istog lanca. Odspojite sve uređaje iz lanca i spojite kabel direktno na USB priključak na računalu domaćinu.

Provjerite imate li više od dvije USB sabirnice koje su spojene jedna za drugu u lancu. Odspojite sve uređaje iz lanca i spojite kabel direktno na USB priključak računala domaćina.
HP LaserJet P1000 P1500 note Najčešći problemi u sustavu Macintosh NAPOMENA:

iMac tipkovnica je USB sabirnica bez napajanja.

HP LaserJet P1000 P1500 Najčešći problemi u sustavu Macintosh