Problemi sa softverom pisača

Problemi sa softverom pisačaProblemi sa softverom pisača
Problem
Rješenje
Ikona pisača ne vidi se u mapi Printer (Pisač)

Ponovno instalirajte softver pisača. Na traci zadataka u sustavu Windows, kliknite na Start, kliknite na Programs (Programi), kliknite na HP, kliknite na svog pisača, a zatim kliknite na Uninstall (Deinstaliraj). Instalirajte softver pisača s CD-ROM-a.
HP LaserJet P1000 P1500 note Problemi sa softverom pisača NAPOMENA:

Zatvorite sve otvorene programe. Kako biste zatvorili program koji u programskoj traci ima ikonu, desnom tipkom miša pritisnite tu ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).


USB-kabel priključite u drugi USB-priključak na računalu.
Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci

Ponovno instalirajte softver pisača. Na traci zadataka u sustavu Windows, kliknite na Start, kliknite na Programs (Programi), kliknite na HP, kliknite na svog pisača, a zatim kliknite na Uninstall (Deinstaliraj). Instalirajte softver pisača s CD-ROM-a.
HP LaserJet P1000 P1500 note Problemi sa softverom pisača NAPOMENA:

Zatvorite sve otvorene programe. Kako biste zatvorili program koji u programskoj traci ima ikonu, desnom tipkom miša pritisnite tu ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).


Provjerite ima li na disku gdje želite instalirati softver dovoljno slobodnog prostora. Ako je potrebno, oslobodite što više prostora i ponovno instalirajte softver pisača.

Ako je potrebno, pokrenite Disk Defragmenter (Defragmentacija diska) i ponovno instalirajte softver pisača.
Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje.

Ispišite konfiguracijsku stranicu preko upravljačke ploče i provjerite funkcionalnost pisača.

Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto pričvršćeni i u skladu sa specifikacijama. To se odnosi na USB, mrežni i električni kabel. Zamijenite kabel.
HP LaserJet P1000 P1500 Problemi sa softverom pisača