Uklanjanje zaglavljene stranice

Uklanjanje zaglavljene stranice


HP LaserJet P1000 P1500 caution Uklanjanje zaglavljene stranice OPREZ:

Zaglavljeni medij može prouzročiti rasipanje tonera po stranici. Ako toner dospije na odjeću, operite je u hladnoj vodi. Vruća će voda trajno utisnuti toner u tkaninu.

Za uklanjanje zaglavljivanja u području uloška za ispis
HP LaserJet P1000 P1500 caution Uklanjanje zaglavljene stranice OPREZ:

Za vađenje zaglavljenog papira nemojte koristiti oštre predmete, kao što su pinceta ili uska kliješta. Šteta koju oni uzrokuju nije pokrivena jamstvom.

1.
Otvorite vratašca za uložak pomoću gumba, a zatim uklonite uložak iz uređaja.

HP LaserJet P1000 P1500 remove cartridge Uklanjanje zaglavljene stranice

HP LaserJet P1000 P1500 caution Uklanjanje zaglavljene stranice OPREZ:

Kako se uložak za ispis ne bi oštetio, što manje ga izlažite izravnoj svjetlosti.

2.
Objema rukama primite najizloženiju stranu medija (uključujući sredinu) te ga pažljivo izvucite iz uređaja.

HP LaserJet P1000 P1500 remove jam1 Uklanjanje zaglavljene stranice

3.
Zamijenite uložak za ispis i zatvorite vratašca uloška.

HP LaserJet P1000 P1500 replace cartridge Uklanjanje zaglavljene stranice

HP LaserJet P1000 P1500 note Uklanjanje zaglavljene stranice NAPOMENA:

Prilikom dodavanja novog medija iz ulazne ladice izvadite postojeći medij i poravnajte čitavi snop.

HP LaserJet P1000 P1500 Uklanjanje zaglavljene stranice