Softver proizvoda

Softver proizvoda


Za ispravno postavljanje uređaja i pristup cijelom nizu značajki uređaja, potrebna je potpuna instalacija isporučenog softvera.

Sljedeći dijelovi opisuju softver koji se isporučuje s vašim proizvodom:

HP LaserJet P1000 P1500 Softver proizvoda