Instaliranje softvera za mrežni uređaj

Instaliranje softvera za mrežni uređaj


Da biste koristili uređaj na mreži, instalirajte softver na računalo koje je spojeno na mrežu. Pogledajte Softver za Windows ili Softver za Macintosh za informacije o instaliranju softvera.

HP LaserJet P1000 P1500 Instaliranje softvera za mrežni uređaj