Za instalaciju softvera pisača za Windows 2000 i XP

Za instalaciju softvera pisača za Windows 2000 i XP


Priloženi CD sa softverom umetnite u CD-ROM pogon računala. Pratite instalacijske upute na zaslonu za instalaciju softvera pisača.

HP LaserJet P1000 P1500 note Za instalaciju softvera pisača za Windows 2000 i XP NAPOMENA:

Ako se ne otvori zaslon dobrodošlice, na programskoj traci sustava Windows kliknite Start, zatim Run (Pokreni), upišite Z:setup (pri čemu je Z slovna oznaka CD pogona) i nakon toga kliknite OK (U redu).

HP LaserJet P1000 P1500 Za instalaciju softvera pisača za Windows 2000 i XP