Za instalaciju softvera pisača za Windows Server 2003 (samo upravljački program), Windows 98SE I Me (samo upravljački program)

Za instalaciju softvera pisača za Windows Server 2003 (samo upravljački program), Windows 98SE I Me (samo upravljački program)


Upute o instaliranju upravljačkog programa pisača možete pronaći u dokumentaciji operacijskog programa.

HP LaserJet P1000 P1500 Za instalaciju softvera pisača za Windows Server 2003 (samo upravljački program), Windows 98SE I Me (samo upravljački program)