Ugrađeni web poslužitelj (samo Mrežni modeli HP LaserJet P1500)

Ugrađeni web poslužitelj (samo Mrežni modeli HP LaserJet P1500)


Koristite ugrađeni Web poslužitelj (EWS) za pregled statusa uređaja i mreže te za upravljanje funkcijama ispisa sa svog računala.


Pregledavajte informacije o stanju uređaja

Odredite preostali radni vijek za cijeli potrošni materijal i naručite novi

Pregledavajte i mijenjajte zadane konfiguracijske postavke uređaja

Pregledavajte i mijenjajte konfiguraciju mreže

Na računalo nije potrebno instalirati softver. Trebate samo koristiti jedan od sljedećih podržanih web pretraživača:


Internet Explorer 6.0 (i noviji)

Netscape Navigator 7.0 (i noviji)

Firefox 1.0 (i noviji)

Mozilla 1.6 (i noviji)

Opera 7.0 (i noviji)

Safari 1.2 (i noviji)

Konqueror 3.2 (i noviji)

Ugrađeni web poslužitelj radi kad je uređaj priključen na TCP/IP mrežu. Ugrađeni web poslužitelj ne podržava priključke pisača pomoću protokola IPX ili izravne USB priključke.

HP LaserJet P1000 P1500 note Ugrađeni web poslužitelj (samo Mrežni modeli HP LaserJet P1500) NAPOMENA:

Za otvaranje i korištenje ugrađenog web-poslužitelja nije potreban pristup Internetu. Međutim, ako kliknete poveznicu na bilo kojoj od stranica, morate imati pristup Internetu kako biste otišli na web-lokaciju do koje ta poveznica vodi.

U ovome se dijelu nalaze informacije o sljedećim temama:

HP LaserJet P1000 P1500 Ugrađeni web poslužitelj (samo Mrežni modeli HP LaserJet P1500)