HP Web stranica za krivotvorenu opremu

HP Web stranica za krivotvorenu opremu


Posjetite HP Web stranicu za krivotvorenu opremu na http://www.hp.com/go/anticounterfeit ako mjerači statusa opreme pokazuju da uložak za ispis nije HP uložak za ispis, a vi mislite da je originalan.

HP LaserJet P1000 P1500 HP Web stranica za krivotvorenu opremu