Politika HP-a o opremi koja nije HP

Politika HP-a o opremi koja nije HP


Tvrtka Hewlett-Packard ne može preporučiti korištenje opreme koju ne proizvodi HP, bez obzira je li ona nova ili obnovljena. Kad to nisu HP-ovi proizvodi, HP ne može utjecati niti nadzirati njihov dizajn ili kvalitetu. Servis ili popravak potreban zbog korištenja opreme koju nije HP oprema nije pokriven jamstvom uređaja.

U ovome se dijelu nalaze informacije o sljedećim temama:

HP LaserJet P1000 P1500 Politika HP-a o opremi koja nije HP