Ponovno pokretanje uređaja za opremu koja nije HP

Ponovno pokretanje uređaja za opremu koja nije HP


Kad se umetne uložak za ispis koji nije HP, na vašem se računalu pojavljuje poruka. Za ispis pritisnite OK (U redu), prvi put kad se umetne ova oprema koja nije HP.

HP LaserJet P1000 P1500 caution Ponovno pokretanje uređaja za opremu koja nije HP OPREZ:

Budući da mjerači statusa ne označavaju kad je oprema koja nije HP niske razine ili prazna, uređaj možda neće zaustaviti ispis. Ako uređaj ispisuje s praznim uloškom za ispis, može doći do oštećenja uređaja.

HP LaserJet P1000 P1500 Ponovno pokretanje uređaja za opremu koja nije HP