Drukas uzdevuma atcelšana

Drukas uzdevuma atcelšana


Drukas uzdevumu var atcelt lietojumprogrammā vai drukas uzdevumu rindā.

Lai nekavējoties apturētu ierīci, izņemiet no tās atlikušo papīru. Kad ierīce ir darbību pārtraukusi, izvēlieties kādu no tālāk norādītajām iespējām.


Ierīces vadības panelī (tikai HP LaserJet P1006/P1009/P1500 sērija): nospiediet Cancel (Atcelt).

Lietojumprogrammā: parasti ekrānā uz brīdi tiek parādīts dialoglodziņš, kas ļauj atcelt drukas uzdevumu.

Windows drukas uzdevumu rindā: ja drukas uzdevums gaida drukas uzdevumu rindā (datora atmiņā) vai drukas spolētājā, izdzēsiet uzdevumu tur. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), Settings (Iestatījumi) un Printers (Printeri) vai Printers and Faxes (Printeri un faksa aparāti). Lai atvērtu logu, veiciet dubultklikšķi uz printera ikonas, atlasiet drukas darbu un noklikšķiniet uz Delete (Dzēst) vai Cancel (Atcelt).

Ja statusa indikatori vadības panelī turpina mirgot pēc drukas uzdevuma atcelšanas, dators joprojām ierīcei sūta uzdevumu. Izdzēsiet uzdevumu drukas rindā vai pagaidiet, kamēr dators beidz sūtīt datus. Ierīce tiks atgriezta gatavības stāvoklī.

HP LaserJet P1000 P1500 Drukas uzdevuma atcelšana