Drukas draivera mainīšana, lai tas atbilstu apdrukājamā materiāla izmēriem un veidam

Drukas draivera mainīšana, lai tas atbilstu apdrukājamā materiāla izmēriem un veidam


Mainot izmēru un veida iestatījumus atbilstoši apdrukājamajam materiālam, ierīce tiek pielāgota, lai optimizētu izdruku izvadi. Papīra izmēru vai veida iestatījumus var mainīt zīmnes Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte) sadaļā Properties (Rekvizīti) vai Preferences (Preferences). Skatiet sadaļu Atbalstītie apdrukājamā materiāla izmēri

HP LaserJet P1000 P1500 Drukas draivera mainīšana, lai tas atbilstu apdrukājamā materiāla izmēriem un veidam