Informācija par preču zīmēm un autortiesībām

Informācija par preču zīmēm un autortiesībām


Autortiesības un licence

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproducēšana, pielāgošana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj autortiesību likumi.

Šeit atrodamā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgais servisa nodrošinājums HP precēm un pakalpojumiem ir izklāstīts ekspresservisa nodrošinājuma paziņojumos, kas tiek piegādāti kopā ar šīm precēm un pakalpojumiem. Nekas no šeit rakstītā nevar tikt interpretēts kā papildus servisa nodrošinājumu garantējošs faktors. HP nav atbildīga nedz par šeit sastopamajām tehniskajām vai redakcionālajām kļūdām, nedz par izlaidumiem.

Daļas numurs: CB410-91004

Edition 1, 12/2007

Preču zīmes

Microsoft®, Windows® un Windows NT® ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes ASV.

PostScript® ir Adobe Systems Incorporated reģistrēta preču zīme.

HP LaserJet P1000 P1500 Informācija par preču zīmēm un autortiesībām