Iebūvētā tīkla servera atvēršana

Iebūvētā tīkla servera atvēršana


Lai atvērtu iebūvēto Web serveri, ierakstiet IP adresi vai resursierīces nosaukumu adreses laukā. Lai atrastu IP adresi, izdrukājiet konfigurācijas lapu, turot nospiestu pogu Go (Aiziet), kad ir iedegts gatavības indikators un neviens cits uzdevums netiek drukāts.

HP LaserJet P1000 P1500 note Iebūvētā tīkla servera atvēršana PIEZĪME

HP LaserJet P1500 tīkla modeļi atbalsta tikai IPv6. Papildinformāciju sk. sadaļā http://www.hp.com/support/ljp1500.

HP LaserJet P1000 P1500 tip Iebūvētā tīkla servera atvēršana PADOMS

Kad URL ir atvērts, to var pievienot grāmatzīmēm, lai turpmāk tajā varētu ātri atgriezties.

Iebūvētajam Web serverim ir trīs zīmnes, kurās var veikt iestatījumus un gūt informāciju par ierīci: zīmne Information (Informācija), Settings (Iestatījumi) un Networking (Tīklošana).

HP LaserJet P1000 P1500 Iebūvētā tīkla servera atvēršana