HP politika saistībā ar izejmateriāliem, ko nav ražojusi HP

HP politika saistībā ar izejmateriāliem, ko nav ražojusi HP


Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot izejmateriālus, ko nav ražojusi HP, neatkarīgi no tā, vai tie ir jauni vai pārstrādāti. Tā kā tie nav HP produkti, HP nevar ietekmēt izstrādājuma noformējumu vai kvalitāti. Ierīces garantija neparedz apkalpošanu vai remontu, kas ir nepieciešams pēc tādu izejmateriālu lietošanas, kas nav HP ražojums.

Šī nodaļa sniedz informāciju par šādām tēmām:

HP LaserJet P1000 P1500 HP politika saistībā ar izejmateriāliem, ko nav ražojusi HP