Ierīces atiestatīšana, lai varētu izmantot izejmateriālus, kas nav HP ražojums

Ierīces atiestatīšana, lai varētu izmantot izejmateriālus, kas nav HP ražojums


Kad ir ievietota drukas kasetne, kas nav HP ražojums, datorā tiek parādīts ziņojums. Lai drukātu pirmajā reizē, kad tiek instalēts šis izejmateriāls, kas nav HP ražojums, nospiediet OK (Labi).

HP LaserJet P1000 P1500 caution Ierīces atiestatīšana, lai varētu izmantot izejmateriālus, kas nav HP ražojums UZMANĪBU!

Tā kā kasetnes stāvokļa skala nenorāda, kad izejmateriālam, kas nav HP ražojums, ir zems tonera līmenis vai tas ir tukšs, ierīce, iespējams, var nepārstāt drukāt. Ja ierīce drukā ar tukšu drukas kasetni, var rasties ierīces bojājumi.

HP LaserJet P1000 P1500 Ierīces atiestatīšana, lai varētu izmantot izejmateriālus, kas nav HP ražojums